by S. Tervo, J. Pätynen and T. Lokki
Reference:
Autojen sisätilojen akustiikan ja äänentoiston analyysi tilaimpulssivasteilla (S. Tervo, J. Pätynen and T. Lokki), In Akustiikkapäivät, 2015.
Bibtex Entry:
@inproceedings{tervo15aku,
	Address = {Kuopio, Finland},
	Author = {S. Tervo and J. P{"a}tynen and T. Lokki},
	Booktitle = {Akustiikkap{"a}iv{"a}t},
	Date-Added = {2013-06-17 16:31:20 +0300},
	Date-Modified = {2013-06-17 16:33:14 +0300},
	Keywords = {car audio, Room acoustic analysis},
	Month = {Sep 1-2},
	Pages = {25-30},
	Title = {Autojen sis{"a}tilojen akustiikan ja {"a}{"a}nentoiston analyysi tilaimpulssivasteilla},
	Url = {http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2015/09/AP2015_Paperin_palautus_36.pdf},
	Year = {2015}}